Już wkrótce w tej zakładce pojawią się pierwsze wykłady i prezentacje

Zapraszam do śledzenia strony.

laboratory v1

Dlaczego Synergia 7 ?

Synergia to współdziałanie co najmniej dwóch czynników o określonym działaniu i określonej wydajności, których efekt wspólnego działania jest większy niż suma efektów działania poszczególnych czynników pracujących oddzielnie. To natura jest najlepszym, niewyczerpalnym źródłem przykładów synergizmu. To od niej nieustannie uczę się, jak synergia pomaga żyć, lepiej i szybciej się rozwijać, jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych.
Dlatego też zajmuję się diagnozą ciała, uzupełnianiem brakujących pierwiastków oraz wzmacnianiem psychiki, aby osiągnąć synergię życia. Jestem przekonana, że dzięki holistycznemu podejściu do człowieka pomagam innym odzyskać zdrowie i harmonię życia. Uważam, że tylko kompletne podejście daje możliwość pełnej satysfakcji