Wpływ otyłości i cukrzycy na skład mineralny organizmu

Wpływ otyłości i cukrzycy na skład mineralny organizmu

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Artykuł „Trace Element Alterations in the Hair of Diabetic and Obese Women.” mówi o wpływie otyłości i cukrzycy na skład mineralny organizmu. Mikro i makroelementy (pierwiastki) regulują funkcjonowanie metabolizmu. Zmiany w przemianie mineralnej zaburzają różne równowagi metaboliczne.

Przeprowadzone zostało badanie, którego celem było sprawdzenie składu mineralnego włosów i określenie długofalowych markerów dla cukrzycy i otyłości u kobiet z Arabii Saudyjskiej. W badaniu wzięło udział 65 kobiet z otyłością i cukrzycą oraz 47 z otyłością. Grupę kontrolną stanowiło 70 zdrowych kobiet o normalnej wadze.

Wyniki badań włosów wykazały u kobiet otyłych obniżoną zawartość Zn, Mn, Fe oraz podwyższoną ilość Se i Cu. Dodatkowo u kobiet z cukrzycą poziom Zn był obniżony. Oznacza to, że metaboliczna nierównowaga występująca przy otyłości i hiperglikemii może wpływać na zawartość pierwiastków w organizmie.

Wynika to ze wzmożonego wydalania i malejącej biodostępności pierwiastków lub złej ich dystrybucji. Analiza włosów na zawartość pierwiastków śladowych może służyć jako ważne narzędzie do monitorowania powstawania i przebiegu zaburzeń metabolicznych, w tym otyłości i cukrzycy.

Źródło: „Trace Element Alterations in the Hair of Diabetic and Obese Women.” Fatani SH1, Saleh SA2, Adly HM1, Abdulkhaliq AA1; Biol Trace Elem Res. 2016 Nov;174(1):32-39.