Nowotwór prostaty a pierwiastki śladowe i toksyczne

Nowotwór prostaty a pierwiastki śladowe i toksyczne

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Polecmy artykuł “Association between trace element and heavy metal levels in hair and nail with prostate cancer.” Karimi G1, Shahar S, Homayouni N, Rajikan R, Abu Bakar NF, Othman MS.

Chociaż związki między pierwiastkami śladowymi i metalami ciężkimi z nowotworem prostaty są nadal dyskusyjne, można wskazać pewne czynniki ryzyka.

Przeprowadzone badanie miało na celu wykrycie wszelkich powiązań pomiędzy wybranymi minerałami i metalami ciężkimi, w tym Se, Zn, Cu, Mn i Fe z nowotworem. Badanie przeprowadzono wśród 100 osób (50 chorych i 50 zdrowych), metodą ICP-MS.

Średnie poziomy selenu we włosach i paznokciach były znacznie niższe w porównaniu z grupą kontrolną. Podobny trend odnotowano w przypadku cynku zarówno w próbkach włosów, jak w paznokciach. Natomiast średni poziom miedzi był znacznie wyższy u osób z nowotworem prostaty niż w grupie kontrolnej. Podobne wyniki odnotowano w przypadku żelaza i manganu (p <0,05 dla wszystkich parametrów).

Niski poziom selenu i cynku oraz wysoki poziom miedzi, żelaza i manganu wydają się być związane z ryzykiem zachorowania na raka prostaty. Jednak potrzebne są dalsze badania mające na celu wyjaśnienie mechanizmów powstawania nowotworu oraz zastosowania odpowiednich środków prewencyjnych.

Źródło: “Association between trace element and heavy metal levels in hair and nail with prostate cancer.” Karimi G1, Shahar S, Homayouni N, Rajikan R, Abu Bakar NF, Othman MS.