Niedobór cynku u niemowląt i osób starszych

Niedobór cynku u niemowląt i osób starszych

  • Post author:
  • Post category:Artykuły

Znaczenie cynku dla zdrowia ludzkiego zostało opisane już na początku lat 60. XX wieku. Obecnie jednak nie przywiązuje się do niego należytej wagi zwłaszcza w krajach rozwiniętych.

Zostało przeprowadzone badanie, które miało na celu oszacowanie ilości cynku we włosach u 28 414 osób z Japonii (18 812 kobiet i 9 612 mężczyzn). Stwierdzono w nim, że 1754 osób (6,17%) miało niższą zawartość cynku (86,3 ppm) od wartości referencyjnej. W szczególności niedobór cynku stwierdzono u znacznej ilości osób starszych i dzieci (20% lub więcej). Częstość występowania niedoboru cynku u osób dorosłych wzrosła wraz z wiekiem. U osiemdziesięciolatków zawartość cynku we włosach wynosiła 19,7% wartości referencyjnej, a u dziewięćdziesięciolatków tylko 3,4%. Odsetek niedoboru cynku u niemowląt 0-4 lat wynosił 36,5% u płci męskiej i 47,3% u płci żeńskiej.

Wyniki te sugerują, że niemowlęta i osoby starsze są podatne na niedobór cynku. Dlatego ważne jest monitorowanie zawartości cynku we włosach i odpowiednia prewencja w niedoborach tego pierwiastka. Właściwa ilość cynku jest konieczna do normalnego rozwoju człowieka, jego zdrowia i długowieczności.

ŹRÓDŁO: Infants and elderlies are susceptible to zinc deficiency. Yasuda H., Tsutsui T.